Helene Waage: Musikk og helse

⟵ TILBAKE TIL HELENE WAAGE

 

IMG_4335-kopi

Helene har siden 2008 spesialisert seg som terapeutisk musiker. Hun har certifisering (CHTP) fra International Harp Therapy Program (2013), og har fullført det 3-årige utdanningsløpet i Enhetsterapi (2013/2017) ved Senter for livshjelp (v/lege Audun Myskja). Hun har også andre kurs innen musikk og helse, bl.a. utdanningsseminar i Nevrologisk musikkterapi (2014, v/professor Michael Thaut). Fra 2015 har hun gitt opplæring og veiledning til ansatte i eldreomsorgen i bruk av Musikkbasert miljøbehandling (MMB), og har siden august 2016 vært knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg/Nord universitet i 20% engasjement som fagveileder og foreleser innen MMB, i samarbeid med bl.a. Audun Myskja.

Les om Terapeutisk musikk og kurstilbud

⟵ TILBAKE TIL HELENE WAAGE