Helene Waage

mg_8080.jpg
Foto: Zoran

Allsidig, erfaren og nysgjerrig syngende og harpespillende cellist med forkjærlighet for folkemusikk og sjangeroverskridende prosjekter. Engasjert foreleser med interesse for musikk, helse og livsmestring.

Doktorgradsstipendiat ved universitetet i Agder 2019-2022.
Se ev. https://www.uia.no/kk/profil/helenew

Utdanning og yrkeserfaring – kort fortalt
Helene Waage har musikkutdanning på masternivå fra Norges musikkhøgskole og UiO, samt kurs og utdanninger innen terapeutisk musikk og helse. Hun har over 30 års allsidig praksis som frilans-musiker og har siden 2008 dessuten spesialisert seg innen terapeutisk bruk av musikk, særlig innen eldre- og demensomsorgen.

I tillegg til egen virksomhet som musiker og foreleser hadde hun i 2011-2019 20% stilling som musikkterapeut i Bamble kommune, ved dagavdeling for hjemmeboende eldre. Hun var også knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet) som fagveileder for Opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling 2016-2019. Helene har tidligere dessuten arbeidet en periode som kulturskolerektor i Sauherad kommune. Fra 2019-2022 arbeider hun som ph.d.-stipendiat ved UiA med forskning på sang og demens.

Virksomhet som musiker – på mange strenger
Helene er en allsidig frilansmusiker, og har siden 1989 arbeidet som cellist i mange ulike sammenhenger, bl.a. i Gjertruds Sigøynerorkester, folkemusikktrioen Glima, som teatermusiker, med skolekonserter, institusjonskonserter, og som terapeutisk musiker i eldreomsorgen. Hun har samarbeidet med musikere innen forskjellige sjangere, særlig folkemusikk, og har medvirket på mange CD-utgivelser. Helene har deltatt i en rekke ulike grupper og prosjekter, både som musiker og komponist, bl.a. i tverrfaglige produksjoner med andre kunstuttrykk. Cello er hovedinstrumentet, men i tillegg bruker hun sang og keltisk harpe i flere av prosjektene.

LES MER:

CD-utgivelser
Musikk og helse
Terapeutisk musikk og kurstilbud