Helene Waage

– Klar for nye oppdrag!

mg_8080.jpg
Foto: Zoran

Allsidig, erfaren og nysgjerrig syngende og harpespillende cellist med forkjærlighet for folkemusikk og sjangeroverskridende prosjekter. Engasjert foreleser med interesse for musikk, helse og livsmestring.

KONTAKT:
helene.waage@gmail.com
Tlf 99 02 21 76

Utdanning og yrkeserfaring – kort fortalt
Helene Waage bor på Gvarv i Telemark, har musikkutdanning på masternivå fra
Norges musikkhøgskole og UiO, samt kurs og utdanninger innen terapeutisk musikk
og helse. Hun har 30 års allsidig praksis som frilans-musiker og har de siste 10 år dessuten spesialisert seg innen terapeutisk bruk av musikk, særlig innen eldre- og demensomsorgen.

I tillegg til egen virksomhet som musiker og foreleser er hun knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet) som fagveileder for Opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling. Hun har også 20 % stilling som musikkterapeut i Bamble kommune, ved dagavdeling for hjemmeboende eldre. Helene har tidligere arbeidet en periode som kulturskolerektor i Sauherad kommune.

Virksomhet som musiker – på mange strenger
Helene er en allsidig frilansmusiker, og har siden 1989 arbeidet som cellist i mange ulike sammenhenger, bl.a. i Gjertruds Sigøynerorkester, folkemusikktrioen Glima, som teatermusiker, med skolekonserter, institusjonskonserter, og som terapeutisk musiker i eldreomsorgen. Hun har samarbeidet med musikere innen forskjellige sjangere, særlig folkemusikk, og har medvirket på mange CD-utgivelser. Helene har deltatt i en rekke ulike grupper og prosjekter, både som musiker og komponist, bl.a. i tverrfaglige produksjoner med andre kunstuttrykk. Cello er hovedinstrumentet, men i tillegg bruker hun sang og keltisk harpe i flere av prosjektene.

LES MER:

CD-utgivelser
Musikk og helse
Terapeutisk musikk og kurstilbud