Helene Waage: Terapeutisk musikk og kurstilbud

⟵ TILBAKE TIL HELENE WAAGE

 

TERAPEUTISK MUSIKK I ELDREOMSORGEN
Institusjonskonserter og musikkstunder

Helene kan tilby institusjonskonserter eller uformelle musikkstunder som del av institusjonenes egne aktivitetstilbud eller i regi av DKSS. Hun har bakgrunn fra folkemusikk, sigøynermusikk og klassisk musikk, men legger særlig vekt på melodier som den eldre generasjonen setter pris på og kan synge med på. Sang til harpe- akkompagnement som veksler med dype cellotoner kan gi en behagelig og variert musikkopplevelse.

Individuelt tilpasset musikk ved sengekanten
Med sin lille bærbare keltiske harpe kan Helene også tilby individuelt tilpasset musikk
ved sengekanten (ca 10-20 min pr pasient). De beboerne som i mindre grad kan nyte
godt av felles aktivitets og kulturtilbud, kan dermed få et terapeutisk tilpasset tilbud.

KURS FOR ANSATTE I ELDREOMSORGEN
Musikkbasert miljøbehandling – verktøy for livskvalitet og mestring

Ved hjelp av effektive miljøbehandlingstiltak basert på musikk, sang og rytme kan beboere og ansatte i eldreomsorgen oppleve økt trivsel og velvære. Med roligere og mer fornøyde beboere kan daglige pleie og omsorgsoppgaver bli mindre utfordrende og tidkrevende. Enkle verktøy som kan tas i bruk i den daglige omsorgen er utviklet av lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja som Helene har samarbeidet mye med. Helene kan tilby et komprimert og praktisk kurs ute i kommunene. Institusjoner som tar metodene aktivt og systematisk i bruk kan også få videre faglig veiledning og oppfølging.

Kurset vil blant annet gi en innføring i:
Lydmiljø
Kartlegging av musikkpreferanser
Omsorgssang
Innføring av musikktiltak individuelt og i gruppe
Rytme som støtte ved forflytning og trening

Kurset har vanligvis en ramme på minst tre timer. Omfang og innhold kan tilpasses ulike målgrupper.

LIVSMESTRING
Kurs og forelesninger

Helene kan også tilby kurs og forelesninger i Livsmestring. Hun har fokus på forståelse av det autonome nervesystemet (ANS), og individualisert musikk som ressurs i hverdagen, i tillegg til verktøy og øvelser for oppmerksomt nærvær, bearbeiding av følelser, og økt overskudd. Innhold og omfang kan tilpasses målgruppa.

 

⟵ TILBAKE TIL HELENE WAAGE