Jeg er på vandring

«…det er befriende når noen våger åpne for andre tradisjoner og hente inn de sterke uttrykk, de store fakter, de overveldende følelser som bærer festen i seg, og stoltheten. Og sorgen og lengselen. Gjerne samtidig.(…)står Gjertruds Sigøynerorkester fjellstøtt og dansende som formidlere av musikalske tradisjoner som ikke må glemmes. Hele tiden er Øklands fiolin helt sentral i lydbildet, vemodsvakker, sår og jublende.»
– TARALD AANO I STAVANGER AFTENBLAD, 01.10.2004, OM «JEG ER PÅ VANDRING»